Sanitace

Provádíme sanitaci a dezinfekci nápojových cest u výčepů na pivo, limonádu, víno, a jiné.

Jsme členem profesního sdružení Sanitace nápojových cest.

Jednou z nejdůležitějších zásad je pravidelná sanitace. Sanitace je proces, který svou kombinací molitanových kuliček a k tomuto účelu vyvinutou chemikálii odstraní veškeré nežádoucí mikroorganismy a nečistoty vzniklé ve výčepním zařízení. Vznik těchto mikroorganismů je nežádoucí a má negativní vliv na základní charakteristiku každého piva, chuť, vůni, případně nesou zdravotní rizika. Pravidelná sanitace v provozech s nepasterovaným pivem, nebo tam, kde se neprovádí denní proplach vodou, je nutná sanitace každý týden. V dalších provozech každý druhý týden. V delším intervalu dochází ke změně charakteru piva.

Kvalita čepovaného piva je důležitá!

Profesionální průběh sanitace


 • Zastavíme přívod tlačného media
 • Odrazíme narážeč od KEGu s nápojem a odšroubujeme kohouty z výčepní stolice
 • Kohouty povolujeme zásadně klíčem k tomu určeným. (Nikdy nepoužíváme kleště.)
 • Hadice propojíme do okruhu nápojového vedení
 • K sanitaci nápojových cest používáme speciální sanitační přístroj s tlakovým čerpadlem
 • Celý okruh nápojového vedení nejprve propláchneme pitnou vodou a tím odstraníme zbytky nápojů, dále vložíme houbičku a necháme ji projít okruhem, abychom zajistili průchodnost nápojového vedení
 • Poté okruh naplníme 3% sanitačním roztokem certifikovaného sanitačního přípravku  a necháme houbičku proběhnout celým okruhem
 • V okamžiku, kdy máme okruh naplněný 3% sanitačním roztokem, se věnujeme údržbě kohoutů, narážečů, popřípadě tankových rozvaděčů

Údržba narážečů a kohoutů


 • Narážeče a kohouty nejprve opláchneme od zbytků nápojů a dalších nečistot
 • Narážeče a kohouty rozebereme a ponoříme do 3% sanitačního roztoku alespoň na 10 min.
 •  Poté, jejich jednotlivé části důkladně vyčistíme kartáčem, opláchneme vodou a zkontrolujeme
 • Pokud je potřeba, vyměníme těsnění či namažeme potravinářskou vazelínou. Narážeč nepokládáme na žádný znečištěný povrch (zem)
 • Při čištění kohoutů kontrolujeme těsnění na pístku a o-kroužky na regulátoru kompenzátoru (kličce). Kontrolujeme kompletnost kohoutu, který má 5 částí: tělo, pístek, kompenzátor, ručka kohoutu, regulátor kompenzátoru (klička). Je-li vše v pořádku, kohouty a narážeče opět zkompletujeme

 • Poté se vrátíme k nápojovému vedení, ve kterém působil 3% sanitační roztok
 • Opět jej propláchneme pitnou vodou a houbičkou vystíráme zbytky nečistot
 • Následně zkompletujeme celé výčepní zařízení, zkontrolujeme těsnost a funkčnost
 • Své pracovní pomůcky udržujeme čisté a používáme ochranné pomůcky
 • Celková sanitace trvá nejméně 30 - 40 minut pro jeden či dva okruhy

Frekvence sanitace

V provozech s nepasterovaným pivem, nebo tam, kde se neprovádí denní proplach vodou, je nutná sanitace každý týden. V dalších provozech každý druhý týden. V delším intervalu dochází ke změně charakteru piva. Vznik mikroorganismů ve výčepním vedení má negativní vliv na základní charakteristiku každého piva, chuť, vůni, případně nese zdravotní rizika.