Čištění dochlazovačů

Správný pocit pro uhašení žízně

Doporučená teplota piva je 6° až 8° Celsia. Pro udržení správné teploty a bezproblémový chod chladících zařízení piva a limonád je nutná pravidelná údržba. V případě, že kondenzátory (voštiny) nejsou pravidelně čištěny, dochází k jejich zanášení, snížení chladícího výkonu až k přetížení motor kompresoru, či jeho úplnému zničení.

Čištění provádíme časově efektivní suchou párou bez nutnosti demontování zařízení. Doporučený interval čištění je minimálně dvakrát ročně a to před sezónou a po sezóně. Pravidelné čištění kondenzátoru chladícího zařízení Vám uspoří až 60 % spotřeby energie.